SIÐIRLARDA DONMUŞ SPERMA UYGULAMASINDA BİR TOHUMLAMA DOZUNDAKİ AKTİF SPERMATOZOON SAYISI İLE DÖLVERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Afif Sevinç Hazım Gökçen Mehmet Kozandağı Muammer Akın

/TÜBİTAK Projesi Kesin Rapor,VHAG-497/

L.Z.A.E de iki boğadan alınan spermalar 0.5 ml lik payetlerde 3 milyon,10 milyon ve 25 milyon aktif spermatozoit bulunacak biçimde donduruldu.Üç ayrı dozda dondurulan spermalar ile Karacabey Harasında toplam 179 inek tohumlandı.Gebelik sonuçlarına göre 10 ve 25 milyonluk doz grupları arasında bir farklılık bulunmadı.Üç milyonluk doz grubunda dölverimi oranı çok düşük saptandı