RAMLIÇ VE DAÐLIÇ KOYUNLARINDA TEMEL DÖLERME ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

(Investigation of The Basic Reproduktive Parameters in Ramlıç and Dağlıç Ewes)

Hazım Gökçen Kemal Çetinkaya

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:1-2-3(1989),1-2-3(1990),Cilt:8-9,Yıl:9-10,1989-1990)

Araştırma Çifteler Harasındaki 23 Ramlıç ve 23 Dağlıç koyunu üzerinde bir yıl süreyle yürütülmüştür.Kızgınlık taramaları 6 saat arayla ve günde 4 kez arama koçu kullanılarak uygulanmıştır.
Sıfat sezonu süresi Ramlıç Koyunlarında 151.17+-6.09 gün,Dağlıç koyunlarında 144.35+-9.66 gün olarak saptanmıştır.Kızgınlık Süresi Ramlıç koyunlarında 35.38+-1.51 saat,Dağlıç koyunlarında 27.68+-0.96 saat olarak bulunmuştur.Kızgınlık siklusu süresi ise Ramlıç koyunlarında 16.63+-0.13 gün,Dağlıç koyunlarında 16.89+-0.20 gün hesaplanmıştır.Kızgınlık süresi Ramlıç koyunlarında Dağlıç koyunlarından istatistiki olarak daha yüksek bulunmuştur.Sıfat sezonu ve kızgınlık süreleri bakımından genotip grupları arasında önemli bir farklılık saptanamamıştır.