PROSTAGLANDİN F2 ALFA VE VİT.E KATILARAK DONDURULAN KOÇ SPERMALARINDA

AKROZOM MORFOLOJİSİ VE DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım GÖKÇEN Reşat N.AŞTI Erol ÇEKGÜL Erdoğan ŞENER

( Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:4,Sayı:1-2-3, Yıl:1985)

Çeşitli hormonların ve antioksidanların koç spermatozoonlarının akrozom bozukluğu oranı ve dölverimine etkisini araştırmak üzere tertiplenen bu çalışma Karacabey Merinosu ırkından 4 koç ve 34 koyun üzerinde yapıldı.Koçlardan alınan sperma gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra üçe ayrıldı.Birinci bölüm olduğu gibi bırakıldı.İkinci bölüme prostaglandin,üçüncü bölüme de Vit.E katıldıktan sonra sıvı azot buharında dondurulup sıvı azotta saklandı.Daha sonra koçlardan birinin donmuş sperması ile koyunlar tohumlandı.Sonuçta akrozom bozuklukları oranının donmadan sonra değil de,gliserolizasyondan sonra oluştuğu saptandı.Ayrıca,Vit.E katılarak dondurulan spermada saptanan akrozom bozuklukları oranının öteki gruplara göre tüm koçlarda önemli derecede düşük bulunduğu da tesbit edildi.Dölveriminin ise Vit.E katılan grupta ötekilere nazaran önemli ölçüde yüksek bulunduğu gözlendi.