MERİNOS KUZULARDA TRANSFERRİN TİPLERİYLE BAZI YÜN ÖZELLİKLERİ ARASINDA İLŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Kemalettin Yaman Hasan Başpınar Hazım Gökçen Hüseyin Erdinç Osman Yorul

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987)

Toplam 181 erkek kuzudan alınan kan örnekleri nişasta jeli elektroforez yöntemi ile Tf tipleri,yün örnekleri ise yapağı ağırlığı,lüle uzunluğu ve elyaf çapı yönünden incelendi.Kuzularda Tf,AA,AB,AC,AD,AE,BB,BC,BD,BE,CC,CD,DD,DE,EE tipleri elde edildi.Kuzularda elyaf çapı,lüle uzunluğu,kirli yapağı verimi sırasıyla 21.6 y,4.17 cm,1.79 kg olarak bulundu.Çalışmamızda Tf tipleri ile incelenen yün özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamadı.