MERİNOS KUZULARDA HEMOGLOBİN TİPLERİYLE BAZI YAPAÐI ÖZELLİKLERİ ARASINDA İLŞKİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hasan Başpınar Kemalettin Yaman Hayati Çamaş Hazımö Gökçen Hüseyin Erdinç

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6,Sayı:6-7,1986-1987)

Araştırmada 178 erkek merinos kuzu kullanıldı.Kan örnekleri nişastalı jel elektroforez yöntemiyle Hg tipleri yönünden incelendi.Kuzularda Hb A(11),AB(12),B(155) tipleri elde edildi.Hb A,AB,B tipleri sırasında elyaf çapı,lüle uzunluğu ve kirli yapağı verimi 21.56,20.81,21.88 mikron;4.22,4.16,4.24 cm;1.78,1.85,1.81 kg olarak bulundu.Araştırmada Hb tipleri ile incelenen yapağı özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki tesbit edilemedi.