MERİNOS KUZULARDA GLUTATYON DÜZEYLERİ İLE BAZI YÜN ÖZELLİKLERİ ARASINDA İLİŞKİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Kemalettin Yaman Hasan Başpınar Hüseyin Erdinç Hayati Çamaş Hazım Gökçen

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987)

Toplam 172 erkek kuzudan alınan kan örnekleri spektrofotometrik yöntem ile GSH düzeyleri yönünden incelendi.Kuzularda düşük GSH ve yüksek GSH sırasında 34.80 ve 72.70mg/100ml GSH değerleri bulundu.Yüksek GSH ve düşük GSH sırasında kirli yapağı verimi 1.78-1.86 kg, lüle uzunluğu 4.14-4.27 cm,elyaf çapı 21.82-21.60 mikron olarak bulundu.Bu çalışmada GSH düzeyleri ile incelenen yün özellikleri arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamadı.