MERİNOS ERKEK KUZULARDA TESTESTERON DÜZEYİ İLE CANLI AÐIRLIK ARTIŞI ARASINDA İLİŞKİ

Hazım Gökçen Hayati Çamaş Hüseyin Erdinç Kemalettin Yaman Hasan Başpınar

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987)

Merinos ırkından 88 erkek kuzunun besi sonu canlı ağırlık ortalaması 53.60 kg olarak bulundu.Plazma örneklerinde RIA yöntemiyle testesteron düzeyleri incelendi.Ortalama serbest testesteron düzeyi 8.43 pg/ml olarak belirlendi.Üç ayrı grup olarak belirlenen testesteron düzeyleri ile canlı ağırlık artışları arasında istatistik bakımdan önemli bir ilişki bulunamadı.