MERİNOS ERKEK KUZULARDA HEMOGLOBİN TİPLERİ İLE CANLI AÐIRLIK ARTIŞI ARASINDA İLŞKİ

Kemalettin Yaman Hüseyin Erdinç Hasan Başpınar Hayati Çamaş Hazım Gökçen

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987)

Merinos kuzulardan alınan kan örnekleri elektroforez yöntemi il Hb tipleri yönünden incelenmiştir.Hb A(10),AB(12),B(153) tipleri elde edilmiş,süt kesimi canlı ağırlıkları ile üç aylık besi sonu ağırlıkları a ,AB, B tiplerine göre sırasıyla 41.55-55.35,41.54-53.54,41.76-53.96 kg olarak bulunmuştur.Merinos kuzularda hb tipleri ile canlı ağırlık artışı arasında istatistik önemde bir ilişki bulunmamıştır.