MERİNOS ERKEK KUZULARDA GLUTATYON (GSH ) DÜZEYİ İLE CANLI AÐIRLIK ARTIŞI ARASINDA İLİŞKİ

Kemalettin Yaman Hayati Çamaş Hüseyin Erdinç Hazım Gökçen

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6, Yıl:6-7, 1986-1987)

Alınan kan örnekleri spektrofotometrik yöntemle GSH düzeyleri yönünden incelendi.Kuzularda düşük GSH ve yüksek GSH sırasında 34.85 ve 72.74 mg/100 ml GSH değerleri elde edildi.Süt kesimi canlı ağırlıkları ile üç aylık besi sonu canlı ağırlık artışları GSH tipleri sırasında 41.53-53.62, 42.00-54.45 kg bulundu.Bu araştırmada GSH tipleriyle canlı ağırlık artışı arasında istatistik önemde bir ilişki bulunamadı