MERİNOS ERKEK KUZULARDA BAZI KAN PARAMETRELERİ(TRANSFERRİN,HEMOGLOBİN,GLUTATYON,
TESTOSTERON)ARASINDA İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Kemalettin Yaman Hazım Gökçen Hayati Çamaş Hasan Başpınar Hüseyin Erdinç

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7,1986-1987)

Kan örnekleri nişasta jeli elektroforez yöntemi ile Tf tipleri yönünden incelendi.Merinos kuzularda Tf AA,AB,AC,AD,AE,BB,BC,BD,BE,CC,CD,DD,DE,EE tipleri elde edilmiş,süt kesimi canlı ağırlıkları ile üç aylık besi sonu canlı ağırlık artışları,tipler sırasıyla 41.29-54.95,42.14-54.04,43.06-54.93,41.08-53.34,45.16-54.83,41.76-55.11,38.25-48.18,43.90-56.26,36.00-47.62,42.70-54.65,41.20-51.70,39.87-53.43,41.16-55.00,37.65-54.83 kg olarak bulunmuştur.Bu çalışmada Tf tipleri ile canlı ağırlık artışı arasına istatistik önemde bir ilişki bulunmamıştır.