KOYUNLARDA SERVİKAL MUKUSTAN YARARLANARAK KIZGINLIÐIN SAPTANMASI

Reşat Nuri AŞTI Hazım GÖKÇEN

(Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:XXVII,No:3-4,Yıl:1980)

Bu çalışmada servikal mukusun ısıtılması ve histolojik bakısı yöntemleriyle koyunlarda kızgınlık saptandı.Kızgın koyunların servikal mukusu ısıtmadan sonra dağılmadığı halde,kızgın olmayan koyunların servikal mukusunda ısıtmadan sonra dağılma görüldü.

Histolojik bakıda kızgınolmayan koyunların servikal mukusunda tek tük hücreye rastlanmasına karşın,kızgın koyunların servikal mukusunda özellikle yassı epitel hücrelerinin sayıca arttığı saptandı.