KOYUNLARDA GEBE KISRAK SERUM GONADOTROPİNİ(PMSG) VE GONADOTROPİN SALGILAYICI HORMONUN(GNRH) SİNKRONİZASYON VE DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

(A Study on the effekct of PMSG and Gn-Rh on the Synchronization and Fertility of Ewes)

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992)

Hazım Gökçen Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan

Bu araştırmada kullanılan 25 merinos koyununa 14 gün süre ile 30 mg Cronolone içeren vaginal süngerler uygulandı.Süngerlerin alınmasından bir gün önce iki gruba ayrıldı.Birici gruptakilere 100 mcg Gonaderelin,ikinci gruptakilere 500 IU PMSG enjekte edildi.İki gruptaki koyunların hepsi kızgınlık gösterdi.Aynı koçtan alınan ve glukoz-fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan spermanın 0.25 cc lik bölümleri ilekoyunlar tohumlandı.Tohumlamadan sonra 40 gün içinde dönmeyenlerin oranı her iki grupta da %66.6 olarak bulundu.