KOYUNLARDA FARKLI ZAMANLARDA UYGULANAN Gn-RH’NIN DÖL VERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan

(An investigation on the effect of Gn-RH applied different times on the fertility of ewes)

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1,Cilt:12,1993)

Otuz koyuna 12 gün ara ile 7.5 mg Luprostiol enjekte edildi.Koyunların hepsi kızgınlık gösterdi ve tohumlandı.Tohumlama sırasında üç gruba ayrılan koyunlara tohumlamadan 6 saat önce,tohumlama sırasında ve tohumlamadan 6 saat sonra 25 mcg Gonadorelin enjekte edildi.Koyunların tohumlanmasında 0.25 cc lik dozda 200 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde Glikoz-Fosfat ile sulandırılan taze sperma kullanıldı.Üç grupta gebelik oranları sırasıyla % 80, 30 ve 70 olarak bulundu.