KOÇLARDA RASYONA VE SPERMAYA KATILAN VİTAMİN E VE SELENYUM’UN DONDURULMUŞ SPERMATOZOON’LARIN AKROZOM MORFOLOJİSİ ;ENZİM AKTİVİTESİ VE DÖLVERİMİNE ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen, Hayati Çamaş, Reşat Aştı Erdoğan Şener

(Doğa Dergisi,14(1990),207-218

Araştırmada kullanılan 32 merinos koçu biri kontrol,üçü deneme olmak üzere dört gruba ayrıdı.Deneme gruplarındaki koçlar Vit.E,Selenyum ve Vit.E+Selenyum katılan rasyonlarla 2.5 ay süreyle beslendiler.Ayrıca,deneme gruplarından birer koçun spermaları payet yöntemiyle dondurularak spermatozoon motilitesi ve akrozom morfolojisi incelendi.Yinr koç spermalarına Vit.E,Selenyum ve Vit.E+Selenyum katılarak donduruldu ve spermatozoon motiliteleri ile akrozom morfolojileri incelendi.
Sonuçta Vit.E katılan rasyonlarla beslenen koçların spermatolojik özelliklerinin özellikjle de akrozom morfoşojilerinin kontrol grubuna ve öteki deneme gruplarına nazaran istatistiki bakımdan önemli olduğu saptandı