KOÇLARDA EJEKÜLASYON SIKLIÐININ KİMİ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

(Effect of ejaculation frequency on some spermatological characteristics in rams)

Hay.Araş.Derg.(1991),1,1,35-37

Hazım Gökçen M.Kemal Soylu Hüseyin Tümen İbrahim Doğan

Koçlarda ejekülasyon sıklığının spermaya etkisini araştırmak amacıyla 9 merinos koçundan birer hafta arayla ve üç zaman diliminde tek,ard arda iki ve ard arda üç ejekülat alınarak spermatolojik özellikleri incelendi.Ejekülasyon sayısı arttıkça sperma hacmi ve spermatozoon yoğunluğunda düşme görüldü.Öteki özellikler değişmedi.