KOÇ SPERMASININ MİNİ TÜPTE DONDURULMASI OLANAKLARI

Afif Sevinç Hazım Gökçen Erdoğan Şener

(Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Kesin Raporu,1984,ST.83-7)

Dört koçun onar ejekülatı ikiye bölünerek Laiciphos ve Tris sulandırıcıları ile mini-tüp
içinde sıvı azotta dondurulmuştur.Koçların Laiciphos ve Tris sulndırıcıları ile sulandırılıp dondurulan spermaları ile tohumlanan toplam 200 koyundan 53 ü(%26.5) gebe kalmış,33 ü(%16.5) de doğurmuştur.