KOÇ SPERMASINDA ANORMAL SPERMATOZOİTLER VE BUNLARIN DÖLVERİMİ İLE İLİŞKSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen

Bu çalışmamızda bir yandan kullanılan koçların spermalarındaki anormal spermatozoitleri araştırmayı,diğer yandan da anormal spermatozoitler ile dölverimi arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık
Kullanılan koçların spermalarındaki anormal spermatozoit oranları sırasıyla % 5.00, 4.30, 3.23, 3.17 ;bu koçların donmuş spermaları ile elde edilen doğum oranları da sırasıyla % 8.33, 20.83. 29.12, 33.33 olmuştur.