KOÇ RASYONLARINA KATILAN PAMUK TOHUMU KÜSPESİNİN SPERMA VERİMİ VE ÖZELLİKLERİNE

ETKİSİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım GÖKÇEN Hüseyin ERDİNÇ Hayati ÇAMAŞ

(Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,3(1),1984)

Bu araştırmada pamuk tohumu küspesinin sperma verimi ve özelliklerine etkisini araştırmak için 8 erden 2 grup halinde toplam 16 adet Karacabey Merinos koçu kullanıldı.Birinci gruba bir ay süreyle normal rasyon,daha sonra aynı süre ile pamuk tohumu küspeli rasyon;ikinci gruba ise önce bir ay süreyle pamuk tohumu küspeli,ikinci ay da normal rasyon verildi.Yapılan spermatolojik incelemelerde pamuk tohumu küspesinin sperma miktarı,pH,massaktivite,anormal spermatozoon oranı ,canlı spermatozoon oranı ve laktat dehidrogenaz enzimi miktarı enzimi üzerinde olumsuz bir etkisinin bulunmadığı saptandı.