KIZGINLIKLARI DEÐİŞİK YÖNTEMLER İLE SİNKRONİZE EDİLEREK TOHUMLANAN MERİNOS KOYUNLARINDA DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

(Investigation on Fertility of Merino Ewes Syncronized with Different Methods and Inseminated)

Hazım Gökçen E.Fatih Ünal Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:2,Cilt:11,1992)

Bu araştırmada materyal olarak kullanılan 75 koyun 3 gruba ayrıldı.Gruplar tek doz Prost.F2a,11 gün ara ile çift doz Prost.F2a ve vaginal sünger+500IU PMSG idi.Üç grupta östrus oranı % 76,64,92 bulundu.Kızgınlık gösteren koyunlar elde sıfat yöntemiyle tohumlandı.Üç grupta sinkronize ve bunu izleyen doğal östrusta yapılan tohumlamalardan sırasıyla %69.2 ve 75.0;86.4 ve 90.0;86.4 ve 75.0 gebelik oranı elde edildi.