KARACABEY HARASI SUNİ TOHUMLAMA BOÐALARINDA KLİNİK,SPERMATOLOJİK VE

BAKTERİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Hazım GÖKÇEN Ahmet MİNBAY Erol ÇEKGÜL

(Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi dergisi,Cilt:4, Sayı:1-2-3,Yıl:1985)

Karacabey Harası Donmuş Sperma Laboratuvarındaki 11 boğanın spermatolojik ve klinik muayeneleri yapılmış,ayrıca prepüsyal yıkantı sıvısı ve sperma örneklerinden ekim yapılarak mevcut mikroorganizmalar izole edilmiştir.

 

Sonuçta,boğalar sperma verimi ve özellikleri bakımından yeterli bulunmuş,klinik muayenelerinde de herhangi bir bozukluğa rastlanmamıştır.Prepusyal yıkantı sıvısı ve spermanın bakteriyolojik muayenesinde E.coli,Stafiokoklar ve B.subtulis’e rastlanmıştır.