İTHAL KÖKENLİ KOYUNLARDA KIZGINLIÐIN UYARILMASI VE SUNİ TOHUMLAMA ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(An Investigation on Estrus Induktion and Artificial Insemination of Imported Ewes)

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:3,Cilt:11,1992)

Hazım Gökçen Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan

Bu çalışmada progestagenler kullanılarak yapılan kızgınlık sinkronizasyonu ile koyun ırkları arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığı araştırıldı.Bu amaçla 26 Hampshire, 33 Dorset ve 26 Siyah Baş Alman Koyununa her biri 30 mg Cronolon içeren süngerler 12 gün süreyle intravaginal olarak uygulandı.Süngerlerin geri alınması sırasında her koyuna 500 IU PMSG enjekte edildi.Kızgınlık gösteren koyunlar arama koçları ile saptandı ve ilki kızgınlığın başında, diğeri ise ilkinden 8-10 saat olacak şekilde 0.1 cc sperma ile servikal olarak tohumlandı.Üç ırk için kızgınlık gösterme oranı sırasıyla % 96.15, 93.93 ve 100.00; gebelik oranları ise % 80.00, 51.61 ve 30.76 olarak bulundu.