İNEKLERDE KİMİ İNFERTİLİTE OLGULARI İLE ANTİ-SPERMA AGLUTİNİN’ LERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen Ahmet Minbay Erol Çekgül Tayfun Çarlı

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6,Yıl:6-7)

Boğa spermasına karşı ineklerde aglutininlerin varlığı jelatin spermaagglutinasyon testi ile saptandı.Karacabey Harası boğaları ve inekleri materyal olarak kullanıldı.
Antisperma Agglutininleri boğa seminal plazmasında 0-1:4; boğa kan serumunda 0-1:8,gebe inek kan serumunda 0-1:2,düve kan serumunda 0-1:4 ve kısır ineklerde 1:8-1:32 arası titrelerde bulundu.Kontrol tüplerinde reaksiyon görülmedi.Servikal mukus viskozitesi giderilemediğinden spermagglutinasyon testleri yapılamadı.
Kısır ve dönen ineklerin kan serumlarında yüksek titrede spermagglutininlerin saptanması,kimi kısırlık olgularında spermaagglutininlerinin etkisi olabileceği kanısını vermektedir.