İNEK KOLOSTRUMUNUN İNFANTİL SIÇANLARDA OVARİUMDA FOLLİKÜLASYON OLUŞTURMA İŞLEVİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen Aytekin Özer Lütfü Özgür Kemal Soylu

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:4,Yıl:5,1985)

Bu çalışmada 22 günlük 10 infantil dişi deneme tavşanına deri altı 0.2 cc inek kolostrumu,5 infantil dişi kontrol sıçanına da aynı yolla 0.2 cc serum fizyolojik enjekte edildi.
Enjeksiyondan 5 gün sonra öldürülen sıçanların ovaryumlarından yapılan seri kesitlerden hazırlanan preperatlarda kolostrum enjekte edilenlerin ovaryumlarında edilmeyenlere nazaran iki katı fazla graff follikülünün geliştiği saptandı