İNEK KOLOSTRUMUNUN FERTİL DİŞİ SIÇANLARDA ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU,FOLLİKÜLASYON VE GEBELİK OLUŞTURMA İŞLEVİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Hazım Gökçen Aytekin Özer Şahin Sırmalı Lütfü Özgür

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:5-6, Yıl:6-7)

Beş gün süreyle her gün 0.2 cc kolostrum enjekte edilen deneme grubundaki sıçanlarla,beş gün süreyle her gün serum fizyolojik enjekte edilen kontrol grubundaki sıçanlardan alınan vaginal smearların histolojik muayenesinde enjeksiyonu izleyen 6.günde deneme sıçanlarının tümünün östrusa gelerek sinkronizasyon oluşturmasına karşılık kontrl grubunda sinkronizasyon oluşmadığı saptandı.Deneme sıçanlarından beş tanesine östrus gsterdiklerinde 5 adet erkek sıçan katıldı.Bu sıçanlardan üçü gebe kalıp doğurdu.Kontrol sıçanlarının ise erkeği kabul etmediği görüldü.Deneme ve kontrol sıçanlarından 5 er tanesi kolostrum enjeksiyonunu izleyen 6.günde kesilerek ovaryumlarının histolojik muayenesi yapıldı.Kontrol grubundaki sıçanların ovaryumlarında çok sayıda graff follikülü görülmesine karşın deneme grubundaki sıçanların ovaryumlarında çok sayıda corpus luteum’un oluştuğu gözlendi.