İNEK KOLOSTRUMUNUN ERİŞKİN SIÇANLARDA ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU OLUŞTURMA İŞLEVİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen Aytekin Özer Lütfü Özgür Kemal Soylu

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3, Cilt:4,Yıl:5,1985)

Bu çalışmada sinkronizasyon oluşturmak amacıyla kızgınlık siklusunun değişik evrelerindeki 21 ergin deneme sıçanına 0.2 cc inek kolostrumu deri altı enjekte edildi.Kontrol grubundaki beş ergin sıçana da 0.2 cc serum fizyolojik aynı yolla verşldi.Kızgınlık evrelerinin saptanması shorr boyası ile boyanan vaginal smear örneklerinin histolojik bakısı ile gerçekleştirildi.

Sonuçta, deneme grubunu oluşturan 21 ergin sıçanın tümü kolostrum enjeksiyonundan 5 gün sonra östrus evresinde bulunmalarına karşın,kontrol grubundaki ergin sıçanların aynı zaman süreci sonunda hala başlangıçtaki gibi kızgınlığın değişik evrelerinde bulundukları saptandı.