FARKLI SULANDIRICILARLA SULANDIRILAN KOÇ EJEKÜLATLARINDA DEÐİŞİK KATKI MADDELERİNİN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE CANLI KALMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Hazım Gökçen M.Kemal Soylu Hüseyin Tümen Bülent Ilgaz

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,1989,1-2-3 1990,Cilt:8-9,Yıl:9-10,1989-1990)

Koç spermaları Glukoz-Fosfat,Tris,Sodyum Sitrat ve Süt Tozu sulandırıcıları ile sulandırıldıktan sonra 4 eşit parçaya bölündü.Her bölüme sığır serum albumini,Prostaglandin F2alfa ve Vit.E katılıp ısı 5dereceye düşürüldü.Her ejekülat bölümünde 12 saat aralıklarla motilite,ölü ve anormal spermatozoon oranları saptandı.Sonuçta Prostaglandin katılan ejekülat bölümünde en iyi sonuçların alındığı saptandı.