ERKEK KÖPEKLERİN KİMİ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

(Investigations on Some Spermtological Caracteristics of Male Dogs)

Hazım Gökçen M.Kemal Soylu Hüseyin Tümen

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1-2-3,Cilt:10,Yıl:11,1991)

Hayvan materyalini oluşturan 11 köpekten masaj yöntemiyle alınan spermada makroskopik ve mikroskopik özellikler saptandıktan sonra ölü,anormal,akrozomu defektli spermatozoon oranlarının tesbiti için boyalı preperatlar hazırlandı.Sonuçta sperma hacmi 2.24 cc, pH 6.16,spermatozoon yoğunluğu 0.68 milyon/cc,spermatozoon motilitesi %60,ölü spermatozoon oranı %32.24,anormal spermatozoon oranı %25.62, akrozom defektli spermatozoon oranı da %0.24 bulundu.