EMZİRMENİN ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU VE DÖL VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

(Effect of sucling on Estrus Syncronization and Fertiliy)

Hüseyin Tümen Hazım Gökçen

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992)

Araştırmada materyal olarak 14 ü emziren(I.Grup), 15 i kuru dönemde (2.Grup) toplam 29 koyun ve 2 koç kullanıldı.Koyunlara 12 gün süreyle 40 mg Flugestone acetate içeren vaginal sünger(Ovakron) uygulandı.Süngerler geri alındığında her koyuna 600 IU PMSG enjekte edildi.İki grupta östrus oranı %100 bulundu.Koyunlar 0.2 cc lik sperma verilerek servikal yolla tohumlandı.Kırk gün sonra kızgınlık göstermeyen koyunlar gebe olarak kabul edildi.Gebelik oranı emziren koyunlarda %92.8, kurudaki koyunlarda da %86.6 bulundu.