DONMUŞ SPERMA İLE TOHUMLANAN İNEKLERDE MOTİL SPERMATOZOON SAYISI İLE DÖLVERİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Mustafa İşler Hazım Gökçen

(U.Ü.Vet.Faf.Derg.Sayı1-2-3,Cilt:10,Yıl:11,1991)

Önceden spermatolojik özellikleri saptanan boğa spermaları Laiciphos sulandırıcısı ile bir tohumlama dozunda 10,15,20,25 motil spermatozoon bulunacak biçimde sulandırılıp midi payetlerde donduruldu.Kontrol grubunu oluşturan doz grubunda 150,deneme gruplarını oluşturan 10,15,20 milyonluk doz gruplarındada 100 er inek tohumlandı.Sonuçta,25 milyonluk kontrol ve 10,15,20 milyonluk deneme gruplarında tohumlanan ineklerde sırasıyla %63.0,%51.0,%73.0 ve %59.0 gebelik elde edildi.