5 C’ DE DEÐİŞİK SÜRELERDE SAKLANAN SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASININ KİMİ SPERMATOLOJİK
ÖZELLİKLERİ İLE DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım GÖKÇEN

( Doçentlik Tezi,1982)

Bu araştırma Karayavşan ve Çırpan Köyleri ile Konya Harasında yapıldı.Hayvan materyalini toplam 6 koç ve 360 koyun oluşturdu.Genel sonuçlar olarak.

– Araştırmanın yürütüldüğü her üç deneme yerinde de sulandırıcılar ve saklama süreleri arasında yaptığımız karşılaştırmada sodyum sitrat-yumurta sarısı sulandırıcısı ile elde edilen spermatolojik değerlerin öteki sulandırıcılara bakınca daha üstün olduğunu gözlemledik.
– Her üç deneme yerinde kullanılan tüm sulandırıcılarla sulandırılan koç spermalarında 5 C de 24 saat saklamanın incelenen spermatolojik özellikler bakımından bir olumsuzluğa yol açmadığı saptandı.
– Suni tohumlama İstasyonları arasında her sulandırıcı ve saklama süresi grubunda elde edilen gebelik oranları bakımından önemli bir farklılık bulunmadığı saptandı.
– Sulandırılmış spermada 24 saate kadar saklama süresi dölveriminde önemli bir düşüşe neden olmamıştır.
– Konya Harası gebelik sonuçları,öteki istasyonlara nazaran düşük çıkmıştır.