DEÐİŞİK SULANDIRICILAR İLE SULANDIRILARAK 5 DERECEDE 24 SAAT SAKLANAN AYGIR SPERMALARININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ

(Spermatological Characteristics of Stallion Semen Diluted With Different Diluents and Stored at 5 C for 24 Hours)

Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Sayı:1,Cilt:12,1993

Altı aygırdan alınan spermalar üç bölüme ayrıldı ve üç ayrı sulandırıcı ile sulandırıldı.Sperma alındıktan hemen sonra yapılan spermatolojik muayeneler sulandırıldıktan sonra, 5 derecede ve 12. ile 24. saatlerde tekrarlandı.Ortalama motilite,ölü,anormal ve akrozom yapısı bozulmuş spermatozoon oranları 24. saatte sırsıyla % 15.7, 51.0, 36.1 ve 2.7 olarak bulundu.