DEÐİŞİK IRKLARDAN İTHAL KOÇLARIN BAZI ANDROLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

(Studies on some androlojical characteristics of imported rams from differet breeds)

M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan

(Hay.Araş.Derg.(1991),1,1,15-18)

Bu araştırmada 5 değişik ırktan toplam 77 ithal koçun androlojik özellikleri saptandı.Koçlar testis ölçüleri,scrotum,testis ve epididimislerin klinik muayeneleri ,reproduktiv davranışlar ve spermatolojik özellikler yönümden incelendi.Sonuçta incelenen özelliklerin normal sınırlar içinde bulunduğu ancak ırklar arasında farklılıkların bulunduğu tesbit edildi.