DEÐİŞİK DÜZEYLERDE VİTAMİN E KATILARAK SULANDIRILAN KOÇ SPERMASININ SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE DÖLVERİMİM ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

(Investigation of Spermatological Characteristics and Fertility of Ram Semen Diluted By Adding Various Level of Vitamin E)

Hüseyin Tümen Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan

Bu araştırmada Merinos ırkından 2 koç ve 160 koyun kullanıldı.Her iki koçtan alınan spermalar 4 eşit bölüme ayrıldıktan sonra her bölüm Vit.E içermeyen ve 0.3,0.4,0.6 cc/ml düzeyinde Vit.E içeren glikoz-fosfat sulandırıcısı ile 0.2 cc lik bir tohumlama dozunda 150 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde sulandırıldı ve ısısı 5 dereceye düşürüldü.Spermatolojik muayeneler sulandırılmadan önce,sulandırdıktan sonra ve 5 derecede olmak üzere üç aşamada gerçekleştirildi.Her koçun 4 ayrı şekilde hazırlanan spermaları ile 20 şer koyun servikal yolla tohumlandı.Vit.E içermeyen ve çeşitli düzeylerde Vit.E içeren gruplarda gebelik oranları birinci koçta sırasıyla % 50,70,55,70;ikinci koçta sırasıyla % 55,50,65,40 bulunmuştur.

Summary: Pregnancy rates for pure and 0.3,0.4,0.6 cc/ml vit.E added semen were found as 50,70,55 and 70% for first ram and 55,50,65 and 40% for second ram respectively