DEÐİŞİK DÜZEYLERDE TAVUK GÜBRESİ İÇEREN RASYONLARLA BESLENEN KOÇLARIN SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen Hüseyin Ardinç Hayati Çamaş Erol Çekgül Erdoğan Şener

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6,Yıl:6-7)

Rasyonlara %10 ve %15 oranında ilave edilen tavuk gübresinin koçların spermatolojik özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan bu çalışmada biri kontrol,ikisi de %10 ve %15 oranında tavuk gübresi içeren deneme grubu olmak üzere toplam üç grupta 3 erde 9 adet merinos koçu kullanıldı.Rasyonlarla 2.5 ay süreyle beslenen koçların spermaları alndı ve spermatolojik özellikleri saptandı.Sonuç olarak rasyonlara her iki düzeyde de katılan tavuk gübresinin koçların sağlığına ve spermatolojik özelliklerine zararlı bir etkisinin bulunmadığı ve ekonomik rasyon hazırlama açısınan rahatlıkla kullanılabileceği tesbit edildi.