DEÐİŞİK DÜZEYLERDE a-CHIMOTRYPSIN KATILAN SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASININ BAZI SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

(Investigation of Some Spermatological Characteristics and Fertiliy of Ram Semen Diluted By Adding Various Levels of a-Chimotrypsin)

M.Kemal Soylu Hazım Gökçen Hüseyin Tümen İbrahim Doğan

Kontrol grubunu oluşturan 20 koyun glikoz-fosfat sulandırıcısı ile sulandırılan enzim katılmamış sperma ile,deneme grubunu oluşturan 20 koyundan 10 u 0.2 mg/ml ,10 u da 0.4 mg/ml enzim içeren sulandırılmış sperma ile tohumlandı.Tohumlamalar 0.2 cc lik tohumlama dozunda 150 milyon motil spermatozoon bulunacak biçimde servikal yolla yapıldı.Kontrol,0.2 ve 0.4 mg/ml tripsin katılmış sperma ile elde edilen gebelik oranları sırasıyla %55,70 ve 80 olarak bulundu.

Summary: Pregnancy rates for ewes inseminated with control and 0.2 ,0.4 mg/ml trypsin added semen were 55,70 and 80% respectively.