CRONOLONE İÇEREN VAGİNAL SÜNGER YA DA PROST:F2a’NIN SINKRONIZASYON VE DÖLVERİMİNE ETKİSİ

(The Effects of Cronolene Containing Vaginal Sponges or Prost.F2a on Synchronization and Fertility)

Hüseyin Tümen Hazım Gökçen İbrahim Doğan

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992)

Araştırmada 52 koyun kullanıldı.Birinci gruptaki 32 kotuna iki doz Prost.F2a,ikinci gruptaki 20 koyuna da vaginal sünger uygulandı.12 gün sonra sünger alındığında 700 IU PMSG enjekte edildi.İki grupta östrus oranı %84.3 ve 90.0 bulundu.Koyunlar 0.1 cc taze sperma ile tohumlandı.Sırasıyla %81.4 ve 76.4 gebelik elde edildi.İkinci grupta sünger uygulanan koyunlar iki alt gruba ayrıldı ve bir bölümüne sünger alındıktan sonra vaginal lavaj yapıldı.<<<<<gebelik oranı % 87.5 ve 66.6 oldu.