ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE TOHUMLAMADA KULLANILAN SULANDIRILMIŞ KOÇ SPERMASININ

DÖLVERİMİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım GÖKÇEN Erol ÇEKGÜL Erdoğan ŞENER

( Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:4,Sayı:1-2-3, Yıl:1985)

Koç spermasının sulandırılarak ve değişik yöntemler uygulayarak tohumlamada kullanılmasından elde edilecek dölveriminin saptanması amacıyla yapılan bu çalışmada

4 merinos koçu ve 250 merinos koyunu kullanıldı.

Koçlardan alınan spermalar gerekli makroskopik ve mikroskopik muayeneleri yapıldıktan sonra süt tozu sulandırıcısı ile sulandırıldı ve ısısı 5 dereceye düşürüldükten sonra 5 değişik yöntemle koyunların tohumlamasında kullanıldı.

Sonuç olarak sulandırılmış sperma uygulamasının taze spermaya nazaran düşük dölverimi sonuçları verdiği,sulandırılmlş spermanın payetler içinde ya da prostaglandin katıldıktan sonra tohumlamada kullanılmasının dölverimi sonuçları bakımından yararlı olduğu,sabah ve akşam tohumlamalarında dölverimleri arasında bir fark bulunmadığı saptandı.