ÇEŞİTLİ EKİLİBRASYON SÜRELERİ VE ÇÖZME ISILARININ KOÇ SPERMATOZOONLARININ MOTİLİTESİ VE AKROZOM BOZUKLUKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Hazım GÖKÇEN Reşat N.AŞTI Mehmet KOZANDAÐI

( Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,Cilt:2,Sayı:3, 1983)

Bu çalışmada iki ve üç saatlik ekilibrasyon süreleri ile çeşitli çözme ısılarının donmuş koç spermatozoonlarının motilitesi ve akrozom bozuklukları üzerine etkisi araştırıldı.

İki merinos koçundan alınan toplam 10 ejekülat sodyum sitrat-glikoz-yumurta sarısı sulandırıcısı ile sulandırıldı,gliserolizasyon ve 2 ve 3 saatlik ekilibrasyondan sonra payetler içinde ve sıvı azot buharında dondurulup sıvı azot içinde saklandı.Dondurma işleminin ilk sulandırma,5 dereceye soğutma,gliserolizasyon ve 2 ve 3 saatlik ekilibrasyon evrelerinde alınan sperma örneklerinde spermatozoon motilitesi ve giemsa ile boyanan preperatlarda akrozom bozuklukları oranları saptandı.Ayrıca dondurulmuş ejekülatlar 34 derecede 15 saniyede,50 derecede 10 saniyede ve 75 derecede 5 saniyede çözülerek dondurmadan sonraki motilite ve akrozom bozuklukları oranları bulundu.

Spermatozoon motilitesi ve akrozom bozuklukları bakımından en iyi sonuçlar 3 saatlik ekilibrasyondan sonra dondurulup 50 derecede 10 saniyede çözülen ejekülatlarda alındı.Elde edilen bilimsel verilerin ve ilgili araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinden kısa süreli ekilibrasyon ve yüksek ısıda kısa süreli çözmenin koç spermasının dondurulmasında daha iyi sonuçlar verdiği kanısına varıldı.