BURSA VE İLÇELERİNDE YETİŞTİRİLEN KOYUNLARDA YIL BOYUNCA OVARYEL AKTİVİTENİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN TOHUMLAMA ZAMANININ SAPTANMASI

( Investigation on detection of ovarian activity during a year and determination of optimum insemination time of ewes bred in Bursa counties)

Hazım Gökçen M.Kemal Soylu İbrahim Doğan Ferudun Erzurum

(Veterinarim,Cilt:9,Sayı:1,Ocak-Aralık)

Araştırmada 559 adet koyun ve iki adet koç materyal olarak kullanıldı.Çalışma üç aşamada gerçekleştirildi.Birinci aşamada 60 adet Karacabey Merinos Koyunu ve aynı ırktan iki koç kullanıldı.Koyunlar 20 şer başlık üç gruba ayrıldılar.Bir kızgınlık siklusunda 1,2 ve 3 kez taze sulandırılmış sperma ile tohumlandılar.Gebelik oranları sırasıyla %70,80 ve 70 olarak saptandı.İkinci aşamada 80 adet Karacabey Merinos koyunu ve aynı ırktan iki koç kullanıldı.Koyunlar 4 gruba ayrıldılar.ve 0-6,12,24 ve 36. saatte taze sulandırılmış sperma ile bir kez tohumlandılar.Gebelik oranları sırasıyla %65,55,40 ve 30 olarak saptandı.Üçüncü aşamada postmortem olarak 419 adet koyunun ovaryumlarındaki oluşumlar yıl boyunca incelendi.Graaf follikülü,gelişen follikül,korpus luteum ve inaktif ovaryum bulguları sırasıyla % 35.79,11.45,35.08 ve 32.42 olarak saptandı.