BORNOVA SUNİ TOHUMLAMA LABORATUVARI BOÐALARINDA MORFOLOJİK;SPERMATOLOJİK VE BAKTERİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen Ahmet Minbay Mustafa İşler Selma Gökçen

(U.Ü.Veteriner Fakültesi Dergisi,Sayı:1-2-3,Cilt:5-6, Yıl:6-7)

Bornova Suni Tohumlama Laboratuvarındaki 9 boğanın spermatolojik ve klinik muayeneleri yapılmış,ayrıca prepusyal yıkantı sıvısı ve sperma örneklerinden ekim yapılarak mevcut mikroorganizmalar izole edilmiştir.
Sonuçta boğalar sperma verimi ve özellikleri bakımından yeterli bulunmuş,klinik muayenelerinde de her hangi bir bozukluğa rastlanmamıştır.Prepusyal yıkantı sıvısı ve spermanın muayenesinde en çok E.coli ve Staph.epidermis’e rastlanmıştır.