BOÐALARDA BAZI SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER İLE İKLİM FAKTÖRLARİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR

Hazım Gökçen Mustafa İşler Kemal Soylu

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.,Cilt:8-9,Sayı:9-10,1989-1990)

Bornova Suni Tohumlama Laboratuvarında mevcut 9 Holştayn ve 3 Esmer ırk boğada ejekülat hacmi,spermatozoon yoğunluğu ve spermatozoon motilitesi gibi spermatolojik özelliklerle,nem,basınç ve ısı gibi iklim özellikleri incelendi.Sonuçta spermatolojik özellikler ile iklim faktörleri arasında ilişkinin bulunduğu saptandı.