ANÖSTRUS DÖNEMİNDEKİ KOYUNLARDA ÖSTRUS SİNKRONİZASYONU VE DÖL VERİMİ

(Estrus Syncronization and Fertility of Anestrus Ewes)

Hazım Gökçen Hüseyin Tümen M.Kemal Soylu

(U.Ü.Vet.Fak.Derg.Sayı:3,Cilt:11,1992)

Koyunlara 13 gün süreyle Cronolone içeren vaginal sünger uygulandı.Süngerler çıkartıldığında 500 IU PMSG enjekte edildi.I.,2.,3. gruptaki koyunlarda östrus oranı % 100, 83, 90 bulundu.I. ve 2. grup sürülerde doğum oranı % 87.5 ve 30.0 olarak saptandı.