Web Sitesi: www.hazimgokcen.net

A K A D E M İ K   F A A L İ Y E T L E R İ

1970- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Mezuniyet

1971- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Asistanlık

1976- “ Dr.Med.Vet. “ Unvanının Alınması

1982- “ Üniversite Doçentliği “ Unvanının Alınması

1982- Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine Nakil

1988- “ Üniversite Profesörü “ Unvanının Alınması

İ D A R İ   F A A L İ Y E T L E R İ

1982-1985        Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Dalı Başkanlığı

1983-1991        Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığı

1985-1991        Hastalıklar ve Klinik bilimleri Bölüm Başkanlığı

1983-1991        Dekan Yardımcılığı

1982-1994        Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

1991-1994        Dekanlık

1988-1991        Uludağ Üniversitesi Araştırma Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği

1991-1994        Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

1991-1994        Uludağ Üniversitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu Üyeliği

E Ğ İ T İ M  –  Ö Ğ R E T İ M   F A A L İ Y E  T L E R İ

–    Ankara, Fırat, Selçuk ve Uludağ Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinde Lisans ve

Lisansüstü Dersleri

–         Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veteriner Önlisans dersleri

–         Almanya Giessen Veteriner Fakültesinde ders ve konferans (1991)

–         Almanya Münih Veteriner Fakültesinde ders ve konferans (1995)

–         11 master, 7 doktora danışmanlığı

B İ L İ M S E L    F A A L İ Y E T L E R İ

–         Almanya Münih Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hormon Fizyolojisi Enstitüsünde bir yıl süre ile Araştırma Görevliliği

–         10 Araştırma Fonu, 7 Doktora danışmanlığı

Y A Y I N     F A A L İ Y E T L E R İ

–         112 adedi veteriner hekimliği ve hayvancılık konularında makale, 72 adedi bilimsel

makale, 41 adedi bilimsel kongre tebliği olmak üzere toplam 225 adet yayın

–         Üç adet tez

–         On beş adet Araştırma Projesi Kesin Raporu

–         Sekiz adet kitap

M E S L E K İ   F A A L İ Y E T L E R İ

–         Veteriner Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (1975)

–         Veteriner Hekimleri Derneği Genel Sekreterliği (1978)

–         Veteriner Hekimleri Derneği Genel Başkanlığı (1979)

–         Devlet Planlama Teşkilatı 5. Beş Yıllık Plan Hayvansal Üretim Komisyonu Üyeliği ve Tabii-Suni Tohumlama Alt Komisyon Başkanlığı

–         Dört kez Hayvancılık Kongresi Genel Sekreterliği

–         İki kez Veteriner Hekimliği Bilimsel Kongresi Genel sekreterliği

–         Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanlığı

–         Dünya Hayvanları Koruma Cemiyeti “ Dansçı Ayıların Rehabilitasyonu Projesi “ Başkanlığı

–         Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Üniversitesi “ Dairy Herd Management “ Kursu

Ö Z E L   S E K T Ö R   F A A L İ Y E T L E R İ

–         Bio-Pharm Firması Ankara Temsilciliği ( 1995-1997 )

–         Gökçen Veteriner Hizmetleri Firma Sahipliği ( 1997-1999 )

–         Teknovet Ldt.Şti. ortaklığı ve Genel Müdürlüğü ( 1999-2001 )

U Z M A N L I K    K O N U L A R I

–         Genel hayvancılık ve veteriner hekimliği politikaları

–         Sığırlarda ve koyunlarda suni tohumlama

–         Reprodüksiyon ve Reproduktif Biyoteknoloji

B İ L D İ Ğ İ   Y A B A N C I   D İ L L E R

İyi derecede Almanca, orta derecede İngilizce

Ö Z G E Ç M İ Ş

         Ulukışla (Niğde)’da doğdum. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1970 yılında mezun oldum. Aynı fakültenin Zootekni Kürsüsünde 1971 yılında asistan olarak göreve başladım. 1974 yılında Münih Teknik Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fizyoloji Enstitüsünde bir yıl süreyle araştırma görevlisi olarak çalıştım. Bu arada Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde kurulan Dölerme ve Suni Tohumlama Kürsüsünde 1976’da doktor, 1982’de doçent oldum. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında 1982’de doçent, 1988 yılında profesör kadrolarına atandım. Bu fakültede bilim dalı, anabilim dalı, bölüm başkanlıkları, dekan yardımcılığı ve dekanlık görevlerinde bulundum.  Federal Almanya’nın Giessen ve Münih Veteriner Fakültelerinde 1991 ve 1995 yıllarında birer ay süreyle misafir profesör olarak dersler ve konferanslar verdim. Türkiye’de Uludağ, Selçuk, Ankara, Fırat Üniversiteleri Veteriner Fakültelerinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde ve Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü derslere girdim. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri Wisconsin Üniversitesi Ziraat Fakültesinde “ Dairy Herd Management “ kursuna katıldım. Bu arada Veteriner Hekimler Derneği ve Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanlıkları yaptım. Ankara’da ulusal ölçekli üç hayvancılık kongresinde düzenleme kurulu genel sekreteri olarak görev aldım. Devlet Planlama Teşkilatı ve Tarım Bakanlığında çok sayıda komisyonda çalıştım. Emeklilikten sonra Bio-Pharm Ltd.Şti.’de danışmanlık, kurucusu ve ortağı olduğum Gökçen Veterinerlik ve Tekno-Vet.Ltd.Şti. firmalarında şirket müdürlüğü ve genel müdürlük görevlerinde bulundum. Mesleki ve sosyal konularda yazdığım 14 adet kitabım, çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalem vardır.

                                                                                       Prof.Dr.Hazım Gökçen