En üst mesleki örgütümüz olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin
Olağan Genel Kurulu ve Organ Seçimleri geçtiğimiz günlerde demokratik
ve olgun bir hava içerisinde yapıldı. Kesin seçim sonuçları, Çankaya
İlçe Seçim Kurulunun 27 Kasım 2016 tarihli belgesi ile resmiyet
kazandı. TVHB Organlarına seçilen tüm değerli meslektaşlarımı
içtenlikle kutluyor, kendilerine yeni dönemde üstün başarılar
diliyorum. Ülkemizin ve mesleğimizin içinden geçmekte olduğu bu zor
dönemde TVHB’ ne büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu çok zor
şartlar altında, tüm meslek olarak, bizi yok etmeye, ulusal ve uluslar
arası yasalarla ve şehitler vermek pahasına kazandığımız haklarımızı
elimizden almaya yeltenen güçlere karşı deyim yerindeyse bir İstiklal
Mücadelesi vermemiz şarttır. Bu mücadele, TVHB’nin bugüne kadar
izlediği edilgen yönetim anlayışını bir yana bırakarak, etken bir
yönetim anlayışı rehberliğinde çalışması ile ancak mümkün olabilir. Bu
etken yönetim anlayışının temelini, mesleğimizin haklarını hukuk
yoluyla korumak ve mesleğimizin her biri başlı başına büyük önem
taşıyan konularını medya yoluyla halkımıza tanıtmak oluşturmalıdır.
Hiç kuşkusuz, bu bağlamda bizlere de büyük bir görev düşmektedir. Önce
iğneyi kendimize sonra da çuvaldızı başkalarına batıralım. Mesleki
dergilerden izlediğim kadarıyla en iyi çalışan ve en fazla üyeye sahip
bulunan odalarımızın genel kurullarına katılan meslektaşlarımızın
sayısı yirmiyi otuzu geçmemektedir. Oysa odaların genel kurulları, çok
sayıda Veteriner Hekiminin katılıp sorunları ve çözüm önerilerini
paylaştığı forumlar olmalıdır. Yoksa Oda Yöneticilerine söyleyecek bir
sözümüz olamaz. Birliğimizin Büyük Kongresinde yapılan seçimlerde bile
toplam 393 delegeden 326’sı yani %83’ü oy kullanmış, bu 326 oyun da
205′ i yani %62’si geçerli sayılmıştır. Bu hesaba göre, toplam 393
delegenin sadece 205’i yani %52’si geçerli oy kullanmıştır. Bu durumda
üyelerinden en çoğu 193 oy alan Merkez Konseyi toplam 393 delegenin
sadece %49’unun oyunu alarak salt çoğunluğu bile sağlayamamıştır. Yeni
seçilen Merkez Konseyinin bu durumdan kendi payına bir ders çıkarması
ve bundan sonraki çalışmalarını ona göre planlaması gerekir.