Değerli Meslektaşlarım, Türkiye’deki Veteriner Fakültelerinin sayısı
bilindiği üzere her geçen gün artmaktadır. Bu artışın mesleğimize
halen verdiği ya da gelecekte vereceği zarar hepimizce malumdur. Ben
bu yazımda ayrıntıya girmeden, meslektaşlarımız arasında tartışma
konusu olan Veteriner Fakültelerinin tam sayısını açıklamak istiyorum.
ÖSYM Sitesinde yaptığım, 2017-2018 Öğretim Yılını kapsayan araştırmaya
göre şu anda Türkiye sınırları içerisinde öğrenci alan 24 adet
Veteriner Fakültesi bulunmaktadır. Bu fakülteleri alfabetik sıraya
göre sayacak olursak; Aydın Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Aksaray,
Ankara, Erzurum Atatürk, Balıkesir, Bingöl, Sivas Cumhuriyet, Adana
(Ceyhan) Çukurova, Diyarbakır Dicle, Kayseri Erciyes, Elazığ Fırat,
Şanlıurfa Harran, İstanbul, Kars Kafkas, Kırıkkale, Burdur Mehmet Akif
Ersoy, Hatay Mustafa Kemal, Tekirdağ Namık Kemal, Samsun Ondokuz
Mayıs, Konya Selçuk, Siirt, Bursa Uludağ ve Van Yüzüncü Yıl
Üniversitelerine bağlı Veteriner Fakülteleri son üniversite sınavında
öğrenci almışlardır. Bu fakültelerin aldığı toplam öğrenci sayısı 2108
dir. En yüksek puan ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi –
İngilizce (Taban Puan: 392), en düşük puan ile Siirt Üniversitesi
Veteriner Fakültesi (Taban Puan: 282) öğrenci almıştır. Tüm fakülteler
80 binlik dilimin üzerinde öğrenci kaydetmişlerdir. Başka bir deyişle
en yüksek puanı alan ilk 80 bin öğrenci arasında Veteriner
Fakültelerini tercih eden yoktur. Yurt içindeki bu fakülteler dışında
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu
Üniversitelerine bağlı veteriner fakülteleri bulunmaktadır. Bunların
yanında Çorum Hitit, Kastamonu, Yozgat Bozok, Muş Alpaslan ve Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitelerine bağlı veteriner fakülteleri açıldığı halde halen öğrenci almamışlardır.
Ayrıca, Marmara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kanunen kurulduğu halde açılmamış, Giresun
Şebinkarahisar Veteriner Fakültesi ise Yüksek Öğretim Kurulundan onay beklemektedir.
Çözüm konusunda çok şey söylenebilir ama ilk aklıma gelen Bingöl ve Siirt Üniversitelerine
bağlı veteriner fakültelerinin, öğretim elemanları ve öğrencileri ile
birlikte yakındaki daha donanımlı veteriner fakültelerine aktarılması,
açıldığı halde öğrenci almayan ya da kanunu çıktığı halde halen açılmayan veteriner fakültelerinin ise hiç
vakit kaybetmeden kapatılmasıdır. Böylece Yurt içindeki veteriner
fakültelerinin sayısı 22 ye düşecektir ki bu durum en azından moral
açıdan bizleri bir hayli rahatlatacaktır.