Değerli meslektaşlarım,birkaç gündür grubumuzda tartışılan ilaç satışı
> konusu bana yıllar önce yaşadığım bir anıyı hatırlattı.Emekli olup Ankara’ya
> yerleşdikten sonra evime yakın olan Oran’daki ODTÜ Ormanında her sabah
> yürüyüş yapmaya başlamıştım.Bir sabah yine yürüyüş yaparken karşıdan aynı
> zamanda öğrencim olan bir milletvekili meslektaşımın gelmekte olduğunu
> gördüm.O da beni görünce heyecanla yanıma geldi ve”Hocam,gözümüz
> aydın,veteriner hekimlerin ilç satmasına olanak veren yasayı meclisten
> çıkarttık”dedi.Benim tepki vermediğimi görünce”Ne oldu hocam,beğenmediniz
> mi?”diye sordu.Ben de kendisine ilaç satışı konusunun ileride
> meslektaşlarımız arasında kısır çekişmelere neden olacağını ve mesleğimizin
> saygınlığını zedeleyeceğini söylemiştim.Ayrıca yazdığım yazılarda da bu
> konunun sakıncalı yönlerini ortaya koymaya çalıştım.Bugün yaşadığımız
> tartışmalar ne yazık ki beni haklı çıkardı.Benzer bir konu da sperma desteği
> konusudur.İki yıl önce bu konu ortaya çıktığında verilecek sperma
> desteklerinin gerek veteriner hekimler arasında gerekse veteriner hekimlerle
> hayvan sahipleri arasında çekişmelere neden olacağını yazdığım bir yazıda
> belirtmiştim.O zamanki çekincem desteğin verilmesine değil konunun alt
> yapısının hazırlanmadan uygulanmasına idi.Nitekim meslektaşlarımın
> yazılarından, aradan iki yıl geçmesine karşın alt yapının hala yeterince
> hazırlanmadığını anlıyorum.Her iki sorununun da çözümü,ilacı satmamaktan ya
> da sperma desteğini almamaktan geçmez.Sorunların kaynağında denetim
> eksikliğinin bulunduğu bir gerçektir.Denetimin bir boyutu Tarım İl Müdürlüğü
> ise bir boyutu da Veteriner Hekim Odalarıdır.Ancak ne mesleğimizin bugünkü
> teşkilat yapısıyla,ne de 6343 sayılı Veteriner Hekim Odalarının Kuruluş
> Kanununun hükümleri ile bu sorunlar çözümlenemez. Kanımca yapılacak ilk iş
> hazır hükümet yeni kurulurken veteriner hekimlerin eskiden olduğu gibi
> işlevsel bir bağımsız genel müdürlüğe kavuşması ve 6343 sayılı kanunda
> değişiklik yapılarak odaların yetkilerinin artırılmasını konularının başta
> bakanımız olmak üzere meclisteki değişik partilere mensup üç veteriner hekim
> milletvekilinin ortak çabası ile hükümetin gündemine
> getirilmesidir.Milletvekillerimize destek olmak üzere de tüm meslek
> örgütlerimiz ve bilim derneklerimiz harekete geçebilir.Hatta hayvancılıkla
> ilgili yetiştirici birliklerinden bile bu konuda destek istenebilir.Ayrıca
> serbest veteriner hekimler illerinde yada ilçelerinde bulunan parti
> örgütlerini bu konular ile ilgili bilgilendirip genel merkezlerine baskı
> yapmalarını sağlayabilirler.Kısacası,ilaç satışı ve sperma desteği
> konularındaki sorunlar palyatif(kısa süreli) çözümlerle değil ilgili tüm
> kesimlerin ortak çabasıyla ve siyasal baskı ile halledilebilir
>