Boz Ayılar ile ilgili olarak gruplara gönderdiğiniz dökümanlar
gerçekten çok değerli ve bu konuda çalışacak bilim adamları için
özgün bir kaynak bilgi niteliğinde. Her zaman olduğu gibi bu kez de
bizleri bilgilendirme yönünde göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı
sizi kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yazımla, gruplara
gönderdiğiniz “Görüş ve Tespitler” başlıklı dökümanın “Karacabey Ayı
Barınağı” başlıklı bölümünde eksik olduğunu saptadığım kimi bilgileri
vererek bu değerli dökümana zenginlik katmayı amaçladım.
“Libearty” olarak ta anılan ve liderliği o dönemde Dekan olmam
nedeniyle benim tarafımdan yürütülen “Dansçı Ayılara Özgürlük” ya da
“Dansçı Ayıların Rehabilitasyonu Projesi” Uludağ Üniversitesi
Veteriner Fakültesi,T.C.Turizm Bakanlığı ve Dünya Hayvanları Koruma
Örgütü (WSPA)’nün katılımı ile 5-6 Ekim 1993 ‘ de başlamıştır. O
tarihlerde bir gece yarısı operasyonu ile İstanbul’un Kumkapı ve
Yenikapı semtlerinde, deniz kıyısındaki kayalıklarda son derece
olumsuz koşullarda barındırılan 14 adet Dansçı Ayı Bursa’ya
getirilerek Uludağ Üniversitesi’nin Görükle Yerleşke’sindeki Veteriner
Fakültesine ait çiftlikte daha önce kurulan “Vahşi Yaşam Araştırma
Merkezi” ne konulmuşlardır. Anılan merkezde ayıların konulduğu
barınaklar Dünya Hayvanları Koruma Örgütü tarafından hazırlanan son
derece çağdaş ve teknolojik olanakları içeren bir projeye göre inşa
edilmişlerdir. İstanbul’dan getirilen 14 ayı öncelikle Hollandalı
bilim adamları ve fakültemiz öğretim elemanları tarafından genel bir
makroskopik muayeneden geçirilmiş ve mevcut durum tespiti yapılmıştır.
Bu muayene sonucunda ayılarda darp izleri, ip ve halka takmadan dolayı
oluşan yaralanmalar, göz ve diş bozuklukları , ayak ve tırnak
bozuklukları ,psikolojik sorunlar,kaşeksi saptanmıştır. Ayrıca her
ayının kan ve idrar muayeneleri yapılmış, elektrokardiyografileri ve
röntgenleri çekilmiştir.Yine ayılar çeşitli hastalıklara karşı
aşılanmışlar , alınan kan ve kıl örneklerinden genetik özellikleri
saptanmaya çalışılmıştır. Ayıların yaşlarının belirlenmesi amacıyla
diş örnekleri alınarak A.B.D’ne gönderilmiştir. Ayrıca her ayıya
mikroçip takılarak kimlik bilgileri ve yapılan tüm işlemler
kaydedilmiştir.Yapılan tespitler sonucu saptanan tüm bozukluklar yine
Hollandalı ve Türk Öğretim Elemanları tarafından yürütülen çok
kapsamlı tedaviler ile ortadan kaldırıldı. Hatta gözlerinde katarakt
saptanan üç ayı uçakla Hollanda’ya götürülerek tedavi edildiler.
Cinsel sapkınlık gösterdikleri için tüm erkek ve dişi ayılar
kısırlaştırıldılar. Aylar süren çalışmalar sonucunda rehabilite edilen
ayılar barınak yakınında etrafı tel örgülerle çevrili alana
nakledilerek doğal yaşama uyumları sağlanmaya çalışılmıştır. Burada da
elektronik bir izleme tekniği ile ayıların tüm davranışları kayıt
altına alınmıştır. Tüm bu aşamalardan geçen ve vahşi yaşam uzmanları
tarafından doğal hayata uyum sağladıkları saptanan ayılar 1994 yılında
Orman Bakanlığı tarafından Karacabey Boğaz yolunda hazırlanan alana
nakledilmişlerdir.
Bu arada, Bursa’da geniş kapsamlı bir “Ayı Kongresi” ve Vahşi Yaşam
Hekimliği konusunda Workshop düzenlenmiştir. Bu proje o dönemde mevcut
tüm yazılı ve görsel medya tarafından yakından izlenmiş, hatta o
sıralarda Türkiye’de izlenmeyen National Geographic Magazine, Animal
Planet gibi yabancı televizyonlarda bile yayınlanmıştır. Bu
çalışmalarda Hollanda Utrecht Üniversitesinden Dr.Gerry Dorestein,
Dr.Raphael Michael, Dr.Franz Stades ile Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesinden Prof.Dr.Nihat Mert, Prof.Dr.Metin Kaya, Prof.Dr.Müfit
Kahraman, Dr.Hüsrev Doğan başta olmak üzere çok sayıda öğretim elemanı
ve veteriner hekim özveri ile çalışmışlardır.Saygılarımla,