Danimarka Kopenhag Üniversitesi, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Sayısal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi olmak üzere altı fakülteden oluşmaktadır. Danimarka’da veteriner hekimliği yüksek öğretimi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak yürütülmektedir. Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin 1- Biyomedikal Bilimler, 2- Hücresel ve Moleküler Tıp, 3- Farmakoloji, 4- Adli Tıp, 5- İmmunoloji ve Bakteriyoloji, 6- Klinik Tıbbı, 7- Nörolojik Bilimler, 8- Diş Hekimliği, 9- Eczacılık, 10. Halk Sağlığı, 11- Veteriner Tıbbı ve Hayvan Bilimleri, 12- Veteriner Klinik Bilimleri gibi bölümleri vardır. Görüleceği üzere, Danimarka’da veteriner hekimliği yüksek öğretimi son iki bölümde yapılmaktadır. Veteriner Tıbbı ve Hayvan Bilimleri Bölümünde, 1- Deney Hayvanları, 2- Klinik Mikrobiyoloji, 3- Gıda Hijyeni ve Zoonozlar, 4- Parazitoloji ve Su Ürünleri Hastalıkları, 5- Hayvan Refahı ve Hastalık Kontrolü, 6- Üretim, Beslenme ve Sağlık, 7- Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, 8- Yeni Doğanların Bakımı ve Beslenmesi, 9- Genetik, İnformatik ve Yetiştiricilik alt bilimleri yer alır. Veteriner Klinik Bilimleri Bölümünde de Küçük Ev Hayvanları(Pet) Hastanesi ve Büyük Baş Hayvan Eğitim Hastanesi bulunur. Büyük Baş Hayvan Hastanesinde İç Hastalıkları, Onkoloji, Klinik Patoloji, Cerrahi, Nöroloji, Kardiyoloji, Reprodüksiyon ve Doğum bilim dalları mevcuttur.
Danimarka’da veteriner yüksek öğretimi 5.5 yıl sürmektedir. Her yıl veteriner bölümlerine 180 öğrenci alınmaktadır. Her yıl bölümlere yaklaşık 1000 aday başvurmakta, bunlardan 90 kişi lise başarı puanına, 90 kişi de mülakat sınavı sonucuna göre alınmaktadır. Şu anda veteriner bölümlerinde 1200 öğrenci ve 360 personel bulunmaktadır. Öğrencilerden 120 si master ve doktora öğrencisidir.Veteriner Tıbbı ve Hayvan bilimleri Bölümünde akademik personel olarak 32 profesör, 40 doçent ve 17 öğretim görevlisi bulunmaktadır.