Amerika Birleşik Devletlerine yaptığım özel bir ziyaret sırasında California Eyaletinin Davis Kampüsündeki Veteriner Fakültesini (School of The Veterinary Medicine ) gezme ve inceleme olanağı buldum. A.B.D’nin birinci ve Dünya’nın da sayılı Veteriner Fakültelerinden biri olan bu okulun Küçük ve Büyük Hayvan Klinikleri, Araştırma ve Deneme Çiftliği, Uygulama Çiftliği ve Süt Sığırcılığı Ünitesi ile ilgili olarak görseller eşliğinde sizlere bilgiler vermek istiyorum. CU Veteriner Fakültesi 34 Ana Bilim Dalı,500 lisans öğrencisi, 170 doktora öğrencisi bulunan bir okul. Ar-Ge Programının mali çerçevesi 74 Milyon Dolara ulaşıyor. Kliniklerde; Diş, Göz, Psikiyatri, Radyolojı, Kardiyoloji, Üroloji, Onkoloji, Dermatoloji Bölümleri var. Ayrıca Diyaliz Ünitesi, Doku Kültürü Ünitesi, Magnetik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (CT), Endoskopi ,Sintigrafi gibi hizmetleri de bulunuyor. Klinikler yılda yaklaşık 48.000 hayvana hizmet veriyor.
Veteriner Fakültesi Klinikleri BinasıKüçük Hayvan Operasyon Salonu
Diyaliz ÜnitesiPsikiyatri KliniğiEndokrinoloji, Kardiyoloji, Üroloji KlinikleriTomografi CihazıAt Ayak MuayenesiBüyük Hayvan TravayıHasta KabulMama OdasıAcil Operasyon Malzemesi DolabıKliniklerin Koridoru
Fakültenin Küçük Hayvan Kliniklerinde 6 Operasyon Salonu var. Ayrı bir Anesteziyoloji Ünitesinde anestezisi yapılan hayvanlar ameliyata alınıyor. Operasyon salonlarından birisi dershaneli ve dileyen öğrenciler operasyonu izleyebiliyorlar. Ayrıca tüm dershanelerde kapalı TV sistemi var. Elektronik bir sistemle lokal yani dışarıda serbest çalışan veteriner hekimler tüm olguları izleyebiliyor ve istedikleri bilgileri alabiliyorlar. Ayrıca kliniklerin ilaç ve mama bölümleri de var.
Konferans SalonuDershane
Fakültenin Araştırma ve Deneme Çiftliği kampüse yarım saat mesafede, 5800 dönümlük dağlık bir arazi üzerinde kurulmuş. Çiftlikte,165 adet Angus ve Hereford ırkı hayvan yetiştiriliyor. Tüm hayvanlara sadece bir adet atlı çoban bakıyor. Hayvanlar tüm yaşamlarını ahırda değil merada geçiriyorlar. Meralar münavebeli olarak kullanılıyor. Hayvanlar, sadece aşılama, markalama gibi işlemler için merkeze getiriliyorlar. Üreme tamamen doğal çiftleşme yoluyla sağlanıyor. Fakültenin Süt Sığırcılığı Ünitesinde doğup süt kesiminden sonra kastre edilen erkek buzağılar Uygulama Çiftliğinde boğa olarak yetiştirildikten sonra bir bölümü buraya getirilip hayvanların çiftleşmesinde kullanılıyor. Burada doğan erkek buzağılar ise sütten kesildikten sonra kastre edilip Uygulama Çiftliğinde boğa olarak yetiştirildikten sonra halka satılıyor.Çiftlikte hayvan davranışları, ilaç etkileşimleri ve iğne ile yapılan kastrasyonda ağrının azaltılması ile ilgili araştırmalar yapılıyor.
Araştırma ve Deneme ÇiftliğiÇiftlikten Bir ManzaraAngus Irkı SığırlarMer'ada Angus ve Hereford Sığırlar
Fakültenin Uygulama Çiftliğinde, Süt Sığırcılığı İşletmesinden ve Araştırma ve Deneme Çiftliğinden gelen kastre edilmiş erkek buzağılar boğa olarak yetiştirilip halka satılıyor. Ayrıca öğrencilere ve yetiştiricilere rektal muayene, gebelik teşhisi ve sun’i tohumlama uygulamaları yaptırılıyor. Çiftlikte kurulu büyük çadırlarda sığırların metan gazı salınımı ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütülüyor.
Hereford Irkı Boğa AdaylarıRektal Muayene Uygulaması
Genital OrganlarMetan Gazı Deneme Çadırları
Fakülte Kampüsünde bir de Süt Sığırcılığı Ünitesi var. Daha çok öğrenci uygulamaları için yararlanılan bu ünitede bulunan Holştayn ve Jersey ırkı ineklerden üretilen sütler peynir üretiminde kullanılıyor. İnekler donmuş sperma ile sun’i olarak tohumlanıyor. Günlük ortalama süt verimleri Holştayn ineklerde 40-60 kiloyu, Jersey İneklerde de 30-40 kiloyu buluyor.
San Francisco ve Deneme Çiftliği 139