– Şehir insanların olduğu kadar hayvanların ve bitkilerin de ortaklaşa yaşam alanıdır. Sokakta yaşamlarını sürdüren kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar mümkünse kendi yaşam alanlarında bırakılmalıdır. Bu amaçla yapılacak ilk iş sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin üremelerinin kontrol altına alınarak sayılarının belli bir düzeyde tutulmasıdır. Bunun tek yolu da bu hayvanların dişilerinin kısırlaştırılmasıdır. İlçe Belediyelerinin Veteriner İşleri ya da Sağlık Müdürlüklerine bağlı Hayvan Hastanelerinde kısırlaştırma işlemi yapılmalı ve kısırlaştırılan hayvanlar yeniden eski yaşam alanlarına salınmalıdır.
– Üremeleri kontrol edilen kedi ve köpekler boyunlarına numaralı tasmalar takılarak kayıt altına alınmalıdır. Son zamanlarda hayvanlara takılan elektronik çipler vasıtasıyla hareketleri, geçirdiği hastalıklar, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar kayıt edilebilmektedir.
– Sokak hayvanlarının insan sağlığına olumsuz etkileri vardır. Bunu önlemenin tek yolu hayvanların bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmasıdır. Özellikle kuduz ve kist hidatik gibi hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların önlenmesi zorunludur. Çiplerle izlenen hayvanlar belli aralıklarla ya yerlerinde aşı içeren etler yedirilerek ya da Belediyenin Hayvan Hastanesine getirilerek enjeksiyon suretiyle periyodik aşılamaları yapılmalı, sonra yeniden yaşama ortamlarına salınmalıdır..
– Bir yerleşim bölgesinde sayıları çoğalıp kendi kendilerine ve insanlara zarar verecek noktaya gelen sokak hayvanları için Belediyeler tarafından modern barınaklar kurulmalıdır. Yoksa onları zehirlemek, tabanca ile öldürmek ya da dağlık ve ormanlık alanlara atmak çözüm değildir. Barınaklar Belediyenin ve Hayvan Sever Örgütlerinin desteği ile faaliyet göstermeli, her türlü beslenmeleri ve sağlık kontrolleri barınakta görevli veteriner hekimler tarafından yerine getirilmelidir. Barınakta sağlık kontrolünden geçmiş hayvanların sahiplendirilmesi de çok büyük bir önem taşımaktadır.
– Çevre, insan ve hayvan sağlığının eşgüdüm içerisinde korunması belediyelerin en önemli görevleri arasındadır. Tek Sağlık adı altında toplanan bu üç olgu çağımızda Dünyanın önemli konuları arasına girmiş bulunmaktadır. Gittikçe daha fazla kirlenen çevrenin korunması insanların ve hayvanların sağlığı açısından da son derece önemlidir. Bu bağlamda temiz hava ve temiz su öncelikli yer tutar. Hava kirliliğinin önlenmesi ve evlerin musluklarından temiz, içilebilir suyun akması büyük bir önem taşır. Yeni parklar ve gezinti alanları açılması, derelerin ıslahı ve sineklerle mücadele konuları İlçe Belediyelerinin uğraşması gereken öncelikli alanlardandır. İnsan sağlığının korunması bağlamında özellikle gıda güvenliği önemli bir yer tutar. Bugün Dünyada çiftlikten ya da tarladan çatala gıda güvenliği olgusu güncellik kazanmıştır. Bunun sağlanması en başta belediyelerin görevidir. Özellikle hayvansal gıdaların üretim ve satış yerlerinde kontrolü ve modern hayvan kesim yerleri açılması bu görevlerin en başında gelir.
– İlçelere bağlı köylerde büyükbaş hayvancılığın gelişmesi hane halkı gelirlerinin artması bakımından son derece önemlidir. Genelde şehirleşmenin arttığı kırsal bölgelerde hayvancılığın gerilediği görülmektedir. Ancak metropol ilçelerde yaşayanların hayvansal ve bitkisel ürün gereksiniminin yakın çevreden ve doğal olarak karşılanması arzu edilir bir durumdur. Bu bağlamda ilçelere bağlı köylerin uygun alanlarında özellikle modern ve bilimsel hayvancılığın geliştirilmesi büyük bir önem taşır. Bu amaçla da kurulacak demokratik halk kooperatifleri aracılığı ile hayvancılığın geliştirilmesi hem hane halkı gelirlerinin artmasına hem de ilçe ekonomisinin gelişmesine büyük katkılar sağlar